Zamestnanec

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zmysel života - byť šťastný a nesmrteľný

V podstate sú len dve možnosti. Život buď má, alebo nemá zmysel.

Trošku obšírnejšie povedané:

1. Alebo život má zmysel
   1.1. Iba nevieme aký
       1.1.1. Pričom to ani nevieme zistiť.
       1.1.2. Alebo to vieme zistiť
   1.2. Život má zmysel a je jasné aký
       1.2.1. Vlastne všetko má zmysel
       1.2.2. Život má zmysel len vtedy, ak....
           1.2.2.1. ....ak je šťastný. Len štastný život má zmysel
           1.2.2.2. .....ak je nesmrteľný. Len nesmrteľný život má zmysel.
2. Alebo život nemá zmysel
   2.1. ale z toho nijako nevyplýva,že treba život predčasne ukončiť.
   2.2. z čoho môže mu z toho vyplynúť, že má človek skončiť.No a na záver veľmi obšírnejšie povedané, vhodné len pre fajnšmekrov :

1. Alebo život má zmysel
   1.1. Iba nevieme aký
      1.1.1. Pričom to ani nevieme zistiť. Preto sa ani netreba príliš trápiť s hľadaním zmyslu života. Treba jednoducho žiť   a nerozmýšlať o tom.
      1.1.2. Alebo to vieme zistiť
           1.1.2.1. Zmyslom života je nájsť zmysel života
           1.1.2.2. Život sám nemá zmysel, jeho úlohou je dať človeku možnost vytvorit jeho zmysel. Človek musí sám dať svojmu životu nejaký zmysel, vypracovať svoj zmysel života
           1.1.2.3. Zmysel života možno vypočítať pomocou počítača
           1.1.2.4. Treba byť bez otázok, alebo sa neprestávat pýtať
           1.1.2.5. Treba si predstaviť si čo najpozitívnejší zmysel života a pokúsiť sa ho uskutočniť
   1.2. Život má zmysel a je jasné aký
       1.2.1. Vlastne všetko má zmysel
           1.2.1.1. Zmyslom života je čokoľvek čo vidíš
           1.2.1.2. Zmyslom života je byť všetkým, čím len môžme byť.
           1.2.1.3. Všetky možné zmysly majú istý stupen platnosti (pozri existencionalizmus)
           1.2.1.4. Sám život ako proces a aj jeho konečné výsledky
       1.2.2. Život má zmysel len vtedy, ak....
           1.2.2.1. ....ak je šťastný. Len štastný život má zmysel
               1.2.2.1.1. Len s láskou môže byť človek šťastný
                   1.2.2.1.1.1. Zmyslom života je konkrétna osoba opačného pohlavia (Človek vtedy hovorí ..Bez teba môj život nemá zmysel...)
                   1.2.2.1.1.2. Pomáhať druhým
                   1.2.2.1.1.3. Len život , ktorý žijeme pre druhých má zmysel
                   1.2.2.1.1.4. Slúžit druhým, alebo robit dobré skutky
                   1.2.2.1.1.5. Prejavovať súcit
                   1.2.2.1.1.6. Dávať a prijímať lásku
                   1.2.2.1.1.7. Nezištne milovat iných viac ako seba samého
                   1.2.2.1.1.8. Žiť v mieri so sebou samým a druhými, a v harmónii s našim prirodzeným prostredím
                   1.2.2.1.1.9. Praktikovat nenásilnost a neodopieranie zlu
                   1.2.2.1.1.10. zdôrazňovať a rozvíjať kolektívne vedomie ("my") bez zdôrazňovania individuálneho ("ja")
                   1.2.2.1.1.11. Chránit ludskost alebo všeobecnejšie chránit svoje prostredie
                   1.2.2.1.1.12. Prekonať strach, prekročiť ego, kázať o odpúštaní a vzjadrovať vďačnosť
              1.2.2.1.2. Len život s Bohom môže byť štastný
                   1.2.2.1.2.1. Nájsť dokonalú lásku a dokonalé vyjadrenie vlastnej ľudskosti vo vzťahu s Bohom
                   1.2.2.1.2.2. Porozumiet Božiemu slovu a nasledovať ho
                   1.2.2.1.2.3. Rozširovat božie posolstvo
                   1.2.2.1.2.4. Uctievať Boha, slúžiť Bohu
                   1.2.2.1.2.5. Dosiahnut spojenie s nadprirodzenom v prirodzenom kontexte
                   1.2.2.1.2.6. Stať sa podobný Bohu, božský
                   1.2.2.1.2.7. Skúmat paradoxnú povahu našej situácie vo vztahu k existencii či povahe Boha, až kým nenájdeme riešenie
               1.2.2.1.3. Budha ukázal cestu k prvému šťastiu
                   1.2.2.1.3.1. Dosiahnuť osvietenie a vnútorný mier /pomocou meditácie
                   1.2.2.1.3.2. Ukončiť všetko utrpenie
                   1.2.2.1.3.3. Premenit strach na radost a zároven dosiahnut doslovne , alebo metaforicky " osvietenie
                   1.2.2.1.3.4. Dosiahnut vyššiu úroven existencie
                   1.2.2.1.3.5. Odignorovat všetky naše problémy a skúsit žit bez nich, alebo sa od nich odpútat
               1.2.2.1.4. Štastie spočíva v získavaní múdrosti
                   1.2.2.1.4.1. Hľadať pravdu, vedomosti, porozumenie a múdrosť
                   1.2.2.1.4.2. Hľadať univerzálnu(e) pravdu(y)
                   1.2.2.1.4.3. Zvládnut a vedieť tak veľa vecí ako je to možné
                   1.2.2.1.4.4. Rozširovat svoje vnímanie sveta
                   1.2.2.1.4.5. Objavovat, rozširovat svoje hranice
                   1.2.2.1.4.6. Zmyslom života je vidieť všetky pohľady na svet a rozumieť im, hoci aj nesúhlasiť so všetkými.
                   1.2.2.1.4.7. Učiť sa zo svojich a cudzích chýb
                   1.2.2.1.4.8. Rozumieť a uvedomovať si stvorenie alebo kozmos
                   1.2.2.1.4.9. Zažit existenciu z nekonečne veľa rôznych perspektív, a tak rozšírit svoje vedomie o všetkom čo existuje
                   1.2.2.1.4.10. Rozumieť samému sebe
                   1.2.2.1.4.11. Byť výzvou pomocou ktorej sa človek naučí lekciám a rozvinie sa k vyššiemu duchovnému porozumeniu

               1.2.2.1.5. Kto nenájde štastie v práci , nenájde ho nikde.
                   1.2.2.1.5.1. Nájsť svoj skutočný talent, povolanie
                   1.2.2.1.5.2. Podieľať sa na živote spoločnosti prácou, platením daní, snahou byť dobrým občanom a prispievaním ku zlepšovaniu celkovej kvality života
                   1.2.2.1.5.3. Sebarealizácia, úcta iných, láska, spolupatricnost, bezpecnost a fyziologické potreby (podla Maslowovej hierarchii potrieb)
                   1.2.2.1.5.4. Vyriešit všetky problémy, ktorým človek čelí
               1.2.2.1.6. Štastie možno nájsť v umení
                   1.2.2.1.6.1. Hľadať a nachádzať krásu
                   1.2.2.1.6.2. Nájsť vášeň v umení a nechať sa ňou unášať
               1.2.2.1.7. Čo je to štastie? Pocit, že moc narastá....
                   1.2.2.1.7.1. Získavať a využívat moc
                   1.2.2.1.7.2. Nájst a zobrať všetok volný priestor, ktorý ponúka ta hra volaná život
                   1.2.2.1.7.3. Zabíjat a byť zabitý
                   1.2.2.1.7.4. Vládnuť druhým (pozri vôľu k moci)
                   1.2.2.1.7.5. Bojovať a žiť až dovtedý kým neskončí všetok boj
                   1.2.2.1.7.6. Byť v spoločnosti dominujúcim
                   1.2.2.1.7.7. Nahromadiť čo najviac haraburdia, peňazí a jedla
                   1.2.2.1.7.8. Súťažit alebo spolupracovať s druhými
               1.2.2.1.8. Len cnostný život je šťastný
                    1.2.2.1.8. 1. Žit čestný život a zomriet čestnou smrťou
                    1.2.2.1.8. 2.Hľadat a pestovat cnosti, žit cnostný život
               1.2.2.1.9. Len slobodný a spravodlivý život má zmysel
                   1.2.2.1.9.1. Hľadať slobodu, buď fyzickú, psychickú alebo finančnú
                   1.2.2.1.9.2. Pracovat pre spravodlivost a slobodu
                   1.2.2.1.9.3. Zažit spravodlivost (napr. byť odmenený za dobrotu)
                   1.2.2.1.9.4. Pomstiť sa
               1.2.2.1.10. Rozkoš rovná sa štastie
                   1.2.2.1.10.1. Mať ten najlepší sex na svete
                   1.2.2.1.10.2. Piť alkohol, drogovať
                   1.2.2.1.10.3. Skúsiť mať čo najviac partnerov
                   1.2.2.1.10.4. Neustále oslavovať
               1.2.2.1.11. Hľadať štastie má zmysel
                   1.2.2.1.11.1. Strávit život hladaním štastia, možno ho nenájsť, ale predsa ho neprestajne hľadať
                   1.2.2.1.11.2. Hľadať štastie a prosperitu, zažívat rozkoš a oslavovať

           1.2.2.2. .....ak je nesmrteľný. Len nesmrteľný život má zmysel.
               1.2.2.2.1. Zmysel má dosiahnuť osobnú nesmrteľnosť
                   1.2.2.2.1.1. Technickým spôsobom - Zmysel má len prežiť, skúmať možnosti nesmrteľnosti pomocou vedeckých poznatkov.
                   1.2.2.2.1.2. Náboženským spôsobom
                         1.2.2.2.1.2.1. Slávit Boha, radovať sa s ním navždy
                         1.2.2.2.1.2.2. Pripraviť sa na stretnutie s Bohom
                         1.2.2.2.1.2.3. Byť spasený, dosiahnuť istotu večného života
                         1.2.2.2.1.2.4. Dosiahnut nebo v posmrtnom živote
                         1.2.2.2.1.2.5. Byť odskúšaný, aby sa zistilo, ci si zaslúžiš íst do pekla alebo do neba
                         1.2.2.2.1.2.6. Očakávať na deň vytrženia a vedieť, že nebo je reálne
                   1.2.2.2.1.3. Budhistickým spôsobom
               1.2.2.2.2. Človek nemusí byť nesmrteľný, aby mal život zmysel, ale mal by po sebe niečo zanechať
                   1.2.2.2.2.1. produkovať potomkov sexom, prispievat k ludskej populácii (mat vela detí), reprodukovat a vytvárat nový život
                   1.2.2.2.2.2. chránit a zachovávať svoj druh, klan alebo kmeň
                   1.2.2.2.2.3. zasadiť strom, postaviť dom, splodiť syna
                   1.2.2.2.2.4. budovat svoju vlastnú firmu, ríšu
                   1.2.2.2.2.5. Krácat v stopách svojich predkov, urobit nové stopy, v ktorých budú kráčat naši potomkovia
                   1.2.2.2.2.6. Podielať sa na evolúcii človeka, alebo prispievať do genetického fondu ľudskej rasy
                   1.2.2.2.2.7. žiť tak, aby si všetci zapamätali tvoje meno
                   1.2.2.2.2.8. Zanechať za sebou dedičstvo, nejaké umelecké dielo alebo knihu
                   1.2.2.2.2.9. Postupovať v technickom vývoji, alebo aktívne rozvíjať inteligentný život v budúcnosti
                   1.2.2.2.2.10. Neopakovať to čo už bolo.
                   1.2.2.2.2.11. Dosiahnuť niečo, čo ešte predtým nikto nedosiahol
                   1.2.2.2.2.12. Nechať svet v lepšom stave, ako sme ho našli, keď sme doň prišli
                   1.2.2.2.2.13. Viesť svet smerom ku želanému stavu
                   1.2.2.2.2.14. Vytvárat užitocnú štruktúru vo vesmíre pre ...
                   1.2.2.2.2.15. Byť časťou reťaze udalostí, ktoré vedú od stvorenia vesmíru až po jeho možný koniec
2. Alebo život nemá zmysel
   2.1. ale z toho nijako nevyplýva,že treba život predčasne ukončiť. Život nemá žiadny zmysel, ani cieľ, ani nič takého. Treba jednoducho žit, až kým človek nezomrie. Ostať fungovať, chodiť do školy do práce. Dobrá stránka nezmyselnosti života je že ,možno tiež žiť každý deň tak, akoby to bol náš posledný a urobiť to najlepšie pri všetkom čo nás postretne. Možno sa tiež cítiť ukrivdene, absurdne hrdinsky, ako herec sa zúčastniť na dráme a dokončiť ju.
   2.2. z čoho môže mu z toho vyplynúť, že má človek skončiť. Ak je človek na príťaž sebe i iným a nie je nádej na zlepšenie.

z čítania filozofov | stály odkaz

Komentáre

 1. Todle 2.2.2. 1.B, c mi někoho připomíná, nebo je to nejakej trend nebo co,
  mne učili dlouho, že smysl života tkví v tom, že dokážeš přežít.
  Když už to nedokážeš, musíš vzít aspoň jednoho hajzla sebou.
  Udělal to i Jozef Gabčík, v kostele, kde mne křtili.Hajzlové jsou všude, proč né tu, na netu?
  publikované: 24.04.2010 11:32 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Ziadny bod 2.2.2.1 som nenasiel...
  Mas teda na mysli bod -
  1.2.2.1.9.4. Pomstiť sa
  alebo
  2.2. z čoho môže mu z toho vyplynúť, že má človek skončiť.
  alebo
  1.2.1.4. Sám život ako proces a aj jeho konečné výsledky
  ?
  Myslim, ze pod bod 1.2.1.4 by sa dalo dat aj to co ta dlho ucili... t.j. ze dokazes prezit. Pod bod 1.2.2.1.9.4. zasa lepsie pasuje Jozef Gabcik.
  publikované: 24.04.2010 12:37 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Jozef Gabčík pasuje všude.
  Byl a bude jedním z výsadkáů, kteří měli úkol a ho splnili navzdory hazlovy.
  publikované: 24.04.2010 20:56 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 4. šestko,
  tak toto teda je kompletný rozbor so zmyslom o zmysluplnom živote, ktorého zmyslom je žiť dennodenne, krok po kroku za cieľom urobiť šťastným iných, aby sme pocítili šťastie my sami
  hmmmKto je jozef gabčík? čo vykonal v živote nezmysluplné
  publikované: 24.04.2010 23:12 | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 5. Gabčíkovo
  Ahoj Vasilisa, tak to sme už dvaja, čo sme nevedeli, kto je Gabčík. To len Miťo dokáže vytiahnuť také príklady. Skús google, ale inak to čo Gabčík vykonal, asi nebolo až také nezmysluplné, keď je po ňom pomenované Gabčíkovo.
  publikované: 25.04.2010 08:12 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Jozef Gabčík byl jedním t týmu, kterej
  v Anglii zašitý čs politický špičky vysadili úplně do hajzlu, aby voddělali Heindricha. A von jedinej to dokázal, i přes to, že měli sebou práskače. Kterej zaprodal kamarády z výsadku pro pár lupenů.Mně v tom kostele křtili, tak vo tom něco vím.
  Zajímavý bylo, že na Antropoid přijeli Amerikáni, Eskimáci, Belgičani, ale Němci nikdy.
  publikované: 25.04.2010 09:16 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 7. mne sa tento tvoj prispevok fakt paci :)
  a niektore body ma dobre rozosmiali, napr. tento:
  1.2.2.1.7.7. Nahromadiť čo najviac haraburdia, peňazí a jedla
  :)))))
  publikované: 25.04.2010 13:46 | autor: lulla (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. Aha,
  tak po Gabčíkovi Gabčíkovo a po Čuňovi, ČUňovo. Ešzte , že Miťo Heindricha k tomu pridal
  publikované: 25.04.2010 16:24 | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Čuníkovo by bylo horší, né? :-))))
  Jinak, aby bylo jasný, s tím Heindrichem to byl politickej Benešův ůlet.Stálo to příliš mnoho životů.Ale se polická špička prezetovala. Zařvalo neskutečně lidí, aby se ukázaly.
  Tak je to i dneska. Lidi nemaj práci, nemaj na činži a v telce se tančí, promítá se smetánka... Zavřít je všechn, Pandrholy, co nakradli hory doly. Nesnáším bytostně lidi, kteří v dnešní době provokujou lidi svým bohatstvím, mladý fakany v ofroudech a krávy sedumnáctiletý v bavorácích.
  publikované: 25.04.2010 18:22 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Ziskat co najviac komentarov
  Ahoj lulla, pravdepodobne budes fajnsmeker,ked sa ti tento prispevok paci. Inak pod bod 1.2.2.1.7.7. by sa dalo zahrnut aj nieco, na co som zabudol, zmysel zivota blogera..."Ziskat co najviac komentarov".
  publikované: 26.04.2010 10:01 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Mám jsem kryptologický vzdělání, mimo jiný,
  napsal jsem už mnohokrát, že miluju matiku a fýzu, ale s těndlenctěch Tvojich pečlivě, pedantně setříděnejch komentářů mám asi dojem, že si magor.
  publikované: 26.04.2010 12:02 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Mas na mysli...
  ....pedantne zotriedene komentare, alebo skor pedantne zotriedene rozne zmysly zivota v samotnom clanku? Ja by som to tak kriticky ako ty nevidel. Kazdy uzivame blog na nieco ine... Niekto napr. na provokaciu, ja skor na utriedovanie roznych zmyslov a nezmyslov...
  publikované: 26.04.2010 12:39 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. Šestko, asi se my dva neutťídíme, ale piš si co chceš.
  Vostatním nepedentům se to možná blbě hledá, ale co už.
  Osobně zneužívám blog na né na provokaci, ale informaci. Vono to může někomu přijít to samý. Chytrej pochopí, blbej se urazí nebo lekne. To je ten lepší případ.
  publikované: 26.04.2010 15:32 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 14. má zmysel !
  Akurát je nám - dobre ukrytý.
  čo iné môže byť zmyslom života , ako to že môj život je mojou, iba mojou príležitosťou?
  či ju využijem alebo nie, to nič nemení na tom, že je príležitosťou.
  Príležitosťou na čo? Odpoveď je jednoduchá.
  Môj život je iba mojou príležitosťou na mňa samého. Nie príležitosťou používať moje telo k telesným veciam, môj mysliaci aparát k veciam myslenia. Nie!
  To je "hluboké nedorozumění" :)
  Môj život je iba mojou príležitosťou na mňa samého. Ja predsa existujem aj mojou neohraničenou "rovinou".
  Neviem o nej? Je to naozaj tak divné? Ako by ste sformovali to, čo nemá ohraničenie?
  Existujem aj mojou neohraničenou "rovinou"?
  To že o tom neviem, predsa neznamená, že ňou neexistujem.
  Nemienim tu nikomu nič dokazovať, každý nech si sám pre seba zvážil, ...koľko jedla musím zjesť, aby som sa dožil zajtrajšieho dňa?
  Však vidíte že je to takmer nezmyselná otázka?
  Jesť jedlo je predsa len potvrdzovanie súladu tela s prostredím.
  My však máme roviny, ktorými môžeme za života prekonávať vlastnú dočasnosť, smerom k otvorenosti, k nekonečnu. A na tom nemáme nijakú "zásluhu", to sme len objavili, ako "americký vedci...objavujú".
  Teda život človeka zmysel má a to zmysel predovšetkým pre neho samého, veď ide o jeho príležitosť...
  či?
  :))

  ivo bračok

  PS: - to kúzlo je skvelá vec :))))
  publikované: 04.03.2012 13:28 | autor: ivo (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014